پرسشنامه تعهد سازمانی )OCQ(

)OCQ(پرسشنامهپرسشنامه تعهد سازمانی )OCQ(تعهددانلود پرسشنامه تعهد سازمانی )OCQ(سازمانی

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه تعهد سازمانی )OCQ(
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏پرسشنامه‏ ‏تعهد‏ ‏سازمانی (OCQ) ‏معرفی‏ ‏پرسشنامه‏پرسشنامه‏ ‏تعهد‏ ‏سازمانی‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏1974‏ ‏توسط‏ ‏پورتر‏ ‏و‏ ‏همکاران‏ ‏ساخته‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏پرسشنامه‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏1370‏ ‏در‏ ‏دانشکده ‏علومتربیتی‏ ‏و‏ ‏روانشناسی‏ ‏دانشگاه‏ ‏اهواز،‏ ‏توسط‏ ‏حسین‏ ‏شکرکن‏ ‏و‏ ‏پاکاری‏ ‏ترجمه‏ ‏و‏ ‏تنظیم‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏پرسشنامه‏ ‏مذکور‏ ‏شامل‏ ‏15سؤال‏ ‏میباشد‏. ‏این‏ ‏پرسشنامه،‏ ‏تعهد‏ ‏سازمانی‏ ‏افراد‏ ‏را‏ ‏اندازهگیری‏ ‏میکند‏ ‏و‏ ‏آزمودنی‏ ‏باید‏ ‏پاسخ‏ ‏موردنظر‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏عددی‏ ‏که‏ ‏بیشتر‏ ‏بیانگر ‏احساس‏ ‏است،‏ ‏مشخص‏ ‏کند‏. ‏گویه های‏ ‏این‏ ‏پرسشنامه‏ ‏مشخص‏ ‏مینماید‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏کارمند،‏ ‏تا‏ ‏چه‏ ‏حد‏ ‏اهداف‏ ‏و‏ ‏ارزشهای‏ ‏سازمانی‏ ‏را ‏میپذیرد،‏ ‏به‏ ‏چه‏ ‏میزان‏ ‏تمایل‏ ‏به‏ ‏تالش‏ ‏فوقالعاده‏ ‏برای‏ ‏موفقیت‏ ‏سازمان‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏چقدر‏ ‏به‏ ‏ادامه‏ ‏عضویت‏ ‏در‏ ‏سازمان،‏ ‏عالقه‏ ‏مند‏ ‏است.‏روش‏ ‏نمره گذاری‏ ‏پرسشنامه‏نمرهگذاری‏ ‏پرسشنامه‏ ‏تعهد‏ ‏سازمانی‏ ‏براساس‏ ‏یک‏ ‏مقیاس‏ ‏7‏ ‏درجهای‏ ‏انجام‏ ‏میگیرد‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏که‏ »‏بسیار‏ ‏مخالفم‏«‏ ‏امتیاز‏ ‏1،‏ ‏نسبتاً‏ ‏مخالفم‏«‏ ‏امتیاز‏ 2‏،‏ »‏کمی‏ ‏مخالفم‏«‏ ‏امتیاز‏ ‏3،‏ »‏نظری‏ ‏ندارم‏«‏ ‏امتیاز‏ ‏4،‏ »‏کمی‏ ‏موافقم‏«‏ ‏امتیاز‏ ‏5،‏ » ‏نسبتاً‏ ‏موافقم‏«‏ ‏امتیاز‏ 6 ‏و ‏بسیار‏ ‏موافقم‏«‏ ‏امتیاز‏ ‏7‏ ‏اختصاص‏ ‏داده‏ ‏میشود‏. ‏مجموع‏ ‏نمرات‏ ‏بدست‏ ‏آمده،‏ ‏معرف‏ ‏نمره‏ ‏نهایی‏ ‏آزمودنی‏ ‏میباشد.‏روایی‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏پرسشنامه‏این‏ ‏پرسشنامه‏ ‏توسط‏ ‏محققان‏ ‏زیادی‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏و‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏کشور،‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏و‏ ‏روایی‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏آن‏ ‏نیز‏ ‏گزارش‏ ‏شده‏ ‏است. ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مثال،‏ ‏پورتی‏ )‏1979‏( ‏برای‏ ‏آن‏ ‏ضریب‏ ‏اعتبار‏ ‏90%‏ ‏و‏ ‏روایی‏ ‏70%‏ ‏را‏ ‏گزارش‏ ‏نموده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏مائودی‏ ‏و‏ ‏همکارانش‏ )‏1979(‏،‏ ‏ضریب‏ ‏اعتبار‏ ‏91%‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏نمونه‏ ‏متخصص‏ ‏و‏ ‏89%‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏نمونه‏ ‏دفتری‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏تحقیقاتی‏ ‏دیگر،‏ ‏90%را‏ ‏گزارش‏ ‏نمودهاند‏ )‏رایز،‏ ‏1989؛ ‏رایز‏ ‏و‏ ‏پوندر،‏ ‏1990،‏ ‏به‏ ‏نقل‏ ‏از‏ ‏حافظی،‏ ‏1376‏(. ‏یوسفیان‏)‏1379‏( ‏ضریب‏ ‏آلفای‏ ‏92%‏ ‏و‏ ‏حافظی‏ )‏1376‏( ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏روش‏ ‏بازآزمایی،‏ ‏ضریب‏ ‏اعتبار90%‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏این‏ ‏پرسشنامه‏ ‏گزارش‏ ‏نمودهاند‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏پژوهش‏ ‏نیز‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏آلفای‏ ‏کرونباخ،‏ ‏ضریب‏ ‏اعتبار‏ ‏70%‏بدست‏ ‏آمد‏ ‏بنابراین،‏ ‏همه‏ ‏موارد‏ ‏مذکور‏ ‏داللت‏ ‏بر‏ ‏روایی‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏مناسب‏ ‏و‏ ‏قابل‏ ‏قبول‏ ‏پرسشنامه‏ ‏دارد.
 

 • تحقیق در مورد بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

  تحقیق در مورد بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى (بررسى, بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى, تحقیق, تحقیق در مورد بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى, تطبيقى, دانلود تحقیق در مورد بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى, قاضى, مدنى, مسؤوليت, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت درمورد افزودني هاي غذايي

  پاورپوینت درمورد افزودني هاي غذايي استفاده بالقوه از پروبيوتيك ها, اسمولاريته, افزودني هاي غذايي براي اهداف غذايي خاص, افزودني هاي غذايي و تغذيه كلينيكي, پاورپوینت درمورد افزودني هاي غذايي, پيشرفت هاي آينده, تحقيق بر روي مشتقات كلستروم, رضايت بخشي, گلوكر…

 • تحقیق در مورد ساختارهای جنبشی در مسيريابی شبکههای حسگر متحرک 5 ص

  تحقیق در مورد ساختارهای جنبشی در مسيريابی شبکههای حسگر متحرک 5 ص 5, تحقیق, تحقیق در مورد ساختارهای جنبشی در مسيريابی شبکههای حسگر متحرک 5 ص, جنبشی, حسگر, دانلود تحقیق در مورد ساختارهای جنبشی در مسيريابی شبکههای حسگر متحرک 5…

 • پاورپوینت در مورد مقدار عددی یک عبارت جبری (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد مقدار عددی یک عبارت جبری (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مقدار عددی یک عبارت جبری (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جبری, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد مقدار عددی یک عبارت جبری (تحقیق دانش آموزی), عبارت,…

 • تحقیق در مورد پوششهاي بر پايه آب 89 ص

  تحقیق در مورد پوششهاي بر پايه آب 89 ص 89, آب, بر, پايه, پوششهاي, پوششهاي بر پايه آب 89 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پوششهاي بر پايه آب 89 ص, دانلود تحقیق در مورد پوششهاي بر پايه آب 89 ص,…

 • پاورپوینت در مورد بازیابی تصاویر

  پاورپوینت در مورد بازیابی تصاویر بازیابی, بازیابی تصاویر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بازیابی تصاویر, تصاویر, دانلود پاورپوینت در مورد بازیابی تصاویر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد بازیابی تصاویر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد ورزش ایروبیک رشته تربیت بدنی

  تحقیق در مورد ورزش ایروبیک رشته تربیت بدنی ایروبیک, بدنی, تحقیق, تحقیق در مورد ورزش ایروبیک رشته تربیت بدنی, تربیت, دانلود تحقیق در مورد ورزش ایروبیک رشته تربیت بدنی, رشته, مورد, ورزش, ورزش ایروبیک رشته تربیت بدنی رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد پخش محصولات

  تحقیق در مورد پخش محصولات پخش, پخش محصولات, تحقیق, تحقیق در مورد پخش محصولات, دانلود تحقیق در مورد پخش محصولات, محصولات, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پخش محصولات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد برنامه ریزی استراتژیک فاز اول شناخت وضعيت موجود

  پاورپوینت در مورد برنامه ریزی استراتژیک فاز اول شناخت وضعيت موجود استراتژیک, اول, برنامه, برنامه ریزی استراتژیک فاز اول شناخت وضعيت موجود, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برنامه ریزی استراتژيك, دانلود پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی اصول برنامه ریزی بخش…

 • مبانی نظری نهادهای مالی و بازاراولیه وثانویه

  مبانی نظری نهادهای مالی و بازاراولیه وثانویه بازاراولیه, دانلود مبانی نظری نهادهای مالی و بازاراولیه وثانویه, مالی, مبانی, مبانی نظری نهادهای مالی و بازاراولیه وثانویه, نظری, نهاد‌های, و, وثانویه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری نهادهای مالی و بازاراولیه وثانویه…