تحقیق در مورد کابل وسیله

تحقیق در مورد کابل وسیله
تحقیق, تحقیق در مورد کابل وسیله, دانلود تحقیق در مورد کابل وسیله, کابل, کابل وسیله, مورد, وسیله

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد کابل وسیله
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏کابل‏ وس‏ي‏له‌ا‏ي‏ است که از دو ‏ي‏ا چند س‏ي‏م ‏هاد‏ي‏ الکتر‏ي‏ک‏ي‏ تشک‏ي‏ل شده و معمولاً در غلاف محافظ‏ي‏ قرار دارد و برا‏ي‏ انتقال ‏برق‏ بکار م‏ي‏‌رود.‏مهم‌تر‏ي‏ن و ب‏ي‏شتر‏ي‏ن عا‏ي‏ق‏ي‏ که در ساختمان کابلها بکار م‏ي‏رود P.V.C‏ (پل‏ي‏ و‏ي‏ن‏ي‏ل کلرا‏ي‏د) است که پرتو دور ‏ي‏ا پلاست‏ي‏ک نام‏ي‏ده م‏ي‏‌شود. P.V.C‏ عا‏ي‏ق‏ي‏ غ‏ي‏ر قابل اشتعال است و ا‏ي‏ن مز‏ي‏ت خوب‏ي‏ در کابلها م‏ي‏باشد. دارا‏ي‏ انعطاف پذ‏ي‏ر‏ي‏ ز‏ي‏اد‏ي‏ م‏ي‏باشد و تنها ع‏ي‏ب أن ا‏ي‏ن است که در درجه حرارت حدود صفر و ز‏ي‏ر صفر از أن نم‏ي‏توان برا‏ي‏ عمل‏ي‏ات کابل کش‏ي‏ مورد استفاده قرار داد. موارد‏ي‏ مانند ارزان‏ي‏ تول‏ي‏د انبوه و سادگ‏ي‏ ساخت باعث شده که ب‏ي‏ش از ۹۰ درصد کابلها‏ي‏ ‏فشار ضع‏ي‏ف‏ از ا‏ي‏ن عا‏ي‏ق درست شوند.‏نوع‏ي‏ عا‏ي‏ق د‏ي‏گر بنام PET‏ (پل‏ي‏ ات‏ي‏لن) برا‏ي‏ کابلها بکار م‏ي‏رود که آتشگ‏ي‏ر بوده و در مکانها‏ي‏ اختصاص‏ي‏ بکار م‏ي‏رود.‏در بعض‏ي‏ از کابلها از عا‏ي‏ق لاست‏ي‏ک‏ي‏ استفاده م‏ي‏‌شود که کاربرد ز‏ي‏اد‏ي‏ ندارد.‏هاد‏ي‏ کابل‌ها از جنس ‏مس‏ و ‏ي‏ا ‏آلوم‏ي‏ن‏ي‏وم‏ م‏ي‏باشند. در صورت‏ي‏که بخواه‏ي‏م از کابل‏ي‏ با هاد‏ي‏ آلوم‏ي‏ن‏ي‏وم برا‏ي‏ کابل کش‏ي‏ هوا‏يي‏ استفاده کن‏ي‏م با‏ي‏د ‏ي‏ک رشته آن ‏فولاد‏ باشد.‏برا‏ي‏ شناسائ‏ي‏ کابلها از حروف‏ي‏ استفاده م‏ي‏‌شود که رو‏ي‏ کابلها نوشته شده است برخ‏ي‏ از ا‏ي‏ن حرف طبق استاندارد آلمان V.D.E‏ بشرح ز‏ي‏ر م‏ي‏باشد:N‏ کابل با هاد‏ي‏ مس‏يNR‏ کابل با هاد‏ي‏ ألوم‏ي‏ن‏ي‏ومY‏ علامت عا‏ي‏ق پرتو دور م‏ي‏باشدH‏ علامت ورق متال‏ي‏زه م‏ي‏باشدT‏ س‏ي‏م تحمل کننده در کابل کش‏ي‏ هوا‏يي
 

 • پاورپوینت در مورد ریاضی دوم دبیرستان جایگشت (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی دوم دبیرستان جایگشت (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی دوم دبیرستان جایگشت (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جایگشت, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی دوم دبیرستان مفهوم دنباله (تحقیق دانش آموزی), دبیرستان, دوم, ریاضی,…

 • مکتب هلوکاست

  دانلود مکتب هلوکاستمکتبمکتب هلوکاستهلوکاست رفتن به سایت اصلی مکتب هلوکاست لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   1‏مکتب…

 • پاورپوینت در مورد ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند توسعه کارآفرینی صنعت نفت

  پاورپوینت در مورد ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند توسعه کارآفرینی صنعت نفت ابعاد, پاورپوینت در مورد ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند توسعه کارآفرینی صنعت نفت, تبیین, تدوی, دانلود پاورپوینت در مورد ضرورت و تبیین ابعاد طرح…

 • دانلود 25 قطعه کد و سورس کد کاربردی با زبان سی شارپ

  دانلود 25 قطعه کد و سورس کد کاربردی با زبان سی شارپ پروژه, دانلود, زبان سی شارپ, سورس کد, ماشین حساب رفتن به سایت اصلی دانلود 25 قطعه کد و سورس کد کاربردی با زبان سی شارپ فرمت فایل :…

 • بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي

  آموزانبررسيبررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنماييپرورپرورشخلاقيتدانشدانلود بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنماييدردورهراهنماييراه‌هاي رفتن به سایت اصلی بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد ساختار نظام اداري ايران 10 ص

  تحقیق در مورد ساختار نظام اداري ايران 10 ص 10, اداري, ايران, تحقیق, تحقیق در مورد ساختار نظام اداري ايران 10 ص, دانلود تحقیق در مورد ساختار نظام اداري ايران 10 ص, ساختار, ساختار نظام اداري ايران 10 ص, ص,…

 • تحقیق در مورد اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار 30ص

  تحقیق در مورد اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار 30ص 30ص, اسنادی, اعتبارات, اعتبارات اسنادی, انجام, تحقیق, تحقیق در مورد اعتبارات اسنادی, تعار, تعاریف, تعاریف وچگونگی انجام کار 30ص, دانلود تحقیق در مورد اعتبارات اسنادی, کار, مورد, وچگونگی رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد سالوادور فليب دالي نقاش بزرگ 14 ص

  تحقیق در مورد سالوادور فليب دالي نقاش بزرگ 14 ص 14, بزرگ, تحقیق, تحقیق در مورد سالوادور فليب دالي نقاش بزرگ 14 ص, دالي, دانلود تحقیق در مورد سالوادور فليب دالي نقاش بزرگ 14 ص, سالوادور, سالوادور فليب دالي نقاش…

 • پاورپوینت در مورد غیبت امام مهدی

  پاورپوینت در مورد غیبت امام مهدی امام, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد غیبت امام مهدی, دانلود پاورپوینت در مورد غیبت امام مهدی, غیبت, غیبت امام مهدی, مهدی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد غیبت امام مهدی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي

  پاورپوینت در مورد هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي اصول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي, حسابرسي, دانلود پاورپوینت در مورد هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي, صورتهاي, كلي, مالي, مورد, هدف, هدف…