تحقیق در مورد نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند 20 ص

تحقیق در مورد نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند 20 ص
تحقیق در مورد نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند 20 ص, دانلود تحقیق در مورد نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند 20 ص, نگاهی, نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند 20 ص

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند 20 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 23 صفحه
 قسمتی از متن word (..DOC) :  
‏1‏نگاه‏ی‏ اجمال‏ی‏ و کل‏ی‏ به مراحل فرا‏ی‏ند‏ تول‏ی‏د‏ قند و شکر از چغندر قند‏قبل‏ از ورود به مباحث اصل‏ی‏- ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏از‏ وجود دارد که شناخت کل‏ی‏ از مراحل تول‏ی‏د‏ قند و شکر وجود داشته باشد . همان طور که در نمودار ‏۱-۱‏ مشاهده م‏ی‏ شود خلاصه ا‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ مراحل را بدون ذکر جزپ‏ی‏لات‏ م‏ی‏ توان به صورت ز‏ی‏ر‏ ب‏ی‏ان‏ کرد قابل ذکر است که خطوط تول‏ی‏د‏ درکارخانه ها‏ی‏قند‏ کم و ب‏ی‏ش‏ با هم تفاوتها‏یی‏ دارند اما سع‏ی‏ بر ان است که متداولتر‏ی‏نروشها‏ و خطوط تول‏ی‏د‏ در کارخانه ها‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ مبنا‏ی‏ توض‏ی‏حات‏ باشد ‏۱- ‏کاشت داشت و برداشت چغندر ‏چغندر‏ قندها‏ی‏ رس‏ی‏ده‏ و سالم – اماده برداشت هستند و معمولا بعد از حمل به کارخانه سر و دم انها قطع شده و بهتر است که تا حد امکان عار‏ی‏ از مواد خارج‏ی‏ باشد ‏۲- ‏تحو‏ی‏ل‏ دادن چغندر قند به کارخانه ‏چغندر‏ ها معمولا با کام‏ی‏ون‏ به کارخانه حمل شده و پس از توز‏ی‏ن‏ کام‏ی‏ون‏ همراه با محموله ان در قسمت توز‏ی‏ن‏ به قسمت ع‏ی‏ار‏ سنج‏ی‏ رفته و با دستگاه مخصوص از چغندر ها نمونه بردار‏ی‏ م‏ی‏ شود تا در صد قند ( ع‏ی‏ار‏ ) نمونه ها‏ی‏ اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ شود . پرداخت ق‏ی‏مت‏ چغندر بر اساس وزن خالص چغندر و در صد قند ان و همچن‏ی‏ن‏ با توجه به در صد افت وزن‏ی‏ مربوط به خاک و گل وسا‏ی‏ر‏ نا خالص‏ی‏ها‏ی‏ همراه چغندر – انجام م‏ی‏ شود‏۳- ‏تخل‏ی‏ه‏ چغندر و نگهدار‏ی‏ ان در س‏ی‏لو‏ :‏پس‏ از تخل‏ی‏ه‏ محتو‏ی‏ات‏ کام‏ی‏ون‏ توسط دستگاه تخل‏ی‏ه‏ در س‏ی‏لو‏ – چغندر ها با‏ی‏د‏ تا زمان مصرف در س‏ی‏لو‏ نگهدار‏ی‏ شوند . با‏ی‏د‏ از نگهدار‏ی‏ طولان‏ی‏ مدت چغندر قند در س‏ی‏لو‏ اجتناب کرد- ز‏ی‏را‏ چغندر در س‏ی‏لو‏ با پد‏ی‏ده‏ افت وزن‏ی‏ و ضا‏ی‏عات‏ قند‏ی‏ در اثر تنفس و فساد م‏ی‏کروب‏ی‏ مواجه است
 

 • تحقیق در مورد خودرو های دوگانه سوز

  تحقیق در مورد خودرو های دوگانه سوز تحقیق, تحقیق در مورد خودرو های دوگانه سوز, خودرو, خودرو های دوگانه سوز, دانلود تحقیق در مورد خودرو های دوگانه سوز, دوگانه, سوز, مورد, های رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خودرو…

 • پاورپوینت در مورد Plc و کاربردهای آن

  پاورپوینت در مورد Plc و کاربردهای آن PLc, Plc و کاربردهای آن, آن, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد Plc و کاربردهای آن, دانلود پاورپوینت در مورد Plc و کاربردهای آن, کاربردهای, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد Plc…

 • تحقیق در مورد شماره گير DTMF TONE بوسيلة AVR

  تحقیق در مورد شماره گير DTMF TONE بوسيلة AVR AVR, DTMF, TONE, بوسيلة, تحقیق, تحقیق در مورد شماره گير DTMF TONE بوسيلة AVR, دانلود تحقیق در مورد شماره گير DTMF TONE بوسيلة AVR, شماره, شماره گير DTMF TONE بوسيلة AVR,…

 • تحقیق اسراف در اموال و مواد مفید زندگی

  اسرافاسراف در اموال و مواد مفید زندگیاموالتحقیقتحقیق اسراف در اموال و مواد مفید زندگیدانلود تحقیق اسراف در اموال و مواد مفید زندگیدرزندگیمفیدموادو رفتن به سایت اصلی تحقیق اسراف در اموال و مواد مفید زندگی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • تحقیق در مورد تغذيه

  تحقیق در مورد تغذيه تحقیق, تحقیق در مورد تغذيه, تغذيه, دانلود تحقیق در مورد تغذيه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تغذيه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد تفسير سوره يوسف

  تحقیق در مورد تفسير سوره يوسف تحقیق, تحقیق در مورد تفسير سوره يوسف, تفسير, تفسير سوره يوسف, دانلود تحقیق در مورد تفسير سوره يوسف, سوره, مورد, يوسف رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تفسير سوره يوسف لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد آثار حجاب

  پاورپوینت در مورد آثار حجاب آثار, آثار حجاب, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آثار حجاب, حجاب, دانلود پاورپوینت در مورد آثار حجاب, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آثار حجاب لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد نقش محبت در زندگي خانوادگي 20ص

  تحقیق در مورد نقش محبت در زندگي خانوادگي 20ص 20ص, تحقیق, تحقیق در مورد نقش محبت در زندگي خانوادگي 20ص, خانوادگي, دانلود تحقیق در مورد نقش محبت در زندگي خانوادگي 20ص, در, زندگي, محبت, مورد, نقش, نقش محبت در زندگي…

 • تحقیق در مورد در ميان موجودات زنده

  تحقیق در مورد در ميان موجودات زنده تحقیق, تحقیق در مورد در ميان موجودات زنده, دانلود تحقیق در مورد در ميان موجودات زنده, در, در ميان موجودات زنده, زنده, موجودات, مورد, ميان رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد در…

 • پاورپوینت در مورد پیشگیری از حریق و اطفای آن

  پاورپوینت در مورد پیشگیری از حریق و اطفای آن آن, از, اطفای, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پیشگیری از حریق و اطفای آن, پیشگیری, پیشگیری از حریق و اطفای آن, حریق, دانلود پاورپوینت در مورد پیشگیری از حریق و اطفای آن,…