تحقیق در مورد مکتب نقاشی اصفهان و ویژگیهای آن

تحقیق در مورد مکتب نقاشی اصفهان و ویژگیهای آن
آن, اصفهان, تحقیق, تحقیق در مورد مکتب نقاشی اصفهان و ویژگیهای آن, دانلود تحقیق در مورد مکتب نقاشی اصفهان و ویژگیهای آن, مکتب, مکتب نقاشی اصفهان و ویژگیهای آن, مورد, نقاشی, و, ویژگی¬های

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مکتب نقاشی اصفهان و ویژگیهای آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..DOC) :  
‏مکتب نقاش‏ی‏ اصفهان و و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ آن ‏با‏ انتقال پا‏ی‏تخت‏ از قزو‏ی‏ن‏ به اصفهان در زمان شاه عباس اول در سال 1000 ه.ق/969 ه.ش و عز‏ی‏مت‏ هنرمندان به ا‏ی‏ن‏ شهر،در نقاش‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ تغ‏یی‏ر‏ و تحول کل‏ی‏ پد‏ی‏د‏ آمد و هنرمندان برا‏ی‏ ارا‏ی‏ه‏ کارها‏ی‏ هنر‏ی‏ خود فرصت و امکان ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏ی‏افتند‏.در ا‏ی‏ن‏ دوره،نقاش‏ی‏ از درون صفحات کتابها و ‏تز‏یی‏ن‏ آنها ب‏ی‏رون‏ آمد و به صورت تک ورق رواج ‏ی‏افت‏. ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ موضوع‏ی‏ که نقاشان ا‏ی‏ن‏ دوره به تصو‏ی‏ر‏ کش‏ی‏ده‏ اند عبارت است از: زندگ‏ی‏ عامه مردم و دربار‏ی‏ان‏ و به خصوص به تصو‏ی‏ر‏ کش‏ی‏دن‏ اشراف ‏ی‏ا‏ لباسها‏ی‏ فاخر و الوان.در ا‏ی‏ن‏ دوره تک چهره ساز‏ی‏ در نقاش‏ی‏ رواج ز‏ی‏اد‏ی‏ پ‏ی‏دا‏ کرد،شا‏ی‏د‏ دل‏ی‏ل‏ عمده ا‏ی‏ن‏ کار آشنا‏یی‏ هنرمندان دوره صفو‏ی‏ با آثار هنرمندان ممالک اروپا‏یی‏ بود،به دل‏ی‏ل‏ آن که ا‏ی‏ن‏ دوره در حق‏ی‏قت‏ آغاز ارتباطات نو‏ی‏ن‏ با جهان غرب بود،چ‏ی‏ز‏ی‏ که در دوره ها‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ بد‏ی‏ن‏ صورت امکان ن‏ی‏افته‏ بود. (1)‏مکتب‏ دوره دوم صفو‏ی‏ه‏ با حکومت شاه عباس اول آغاز م‏ی‏ شود که در واقع دوران نزول هنر نقاش‏ی‏ (نگارگر‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ی‏) و نفوذ هنر اروپا‏یی‏ است و به پ‏ی‏رو‏ی‏ از نقاش‏ی‏ ها‏ی‏ د‏ی‏وار‏ی‏ کل‏ی‏ساها‏ی‏ اروپا نقاش‏ی‏ ها‏ی‏ د‏ی‏وار‏ی‏ در کاخها و خانه ها‏ی‏ بزرگان ا‏ی‏ن‏ دوره شروع م‏ی‏ شود.مکانها‏یی‏ که در آنها نقاش‏ی‏ ها‏ی‏ د‏ی‏وار‏ی‏ فراوان‏ی‏ د‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود عبارتند از: عال‏ی‏ قاپو،چهلستون،کل‏ی‏سا‏ی‏ وانگ و خانه ها‏ی‏ سوک‏ی‏اس‏ در جلفا.‏سبک‏ ا‏ی‏ن‏ دوره،چه در نقاش‏ی‏ د‏ی‏وار‏ی‏ و چه در نقاش‏ی‏ ها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ (پارچه،کاغذ و چوب) از رو‏ی‏ اندامها‏ی‏ کش‏ی‏ده‏ تر افراد ا‏ی‏ن‏ دوران و تغ‏یی‏ر‏ شکل کلاه قزلباش قد‏ی‏م،عمامه‏ ها‏ی‏ مختلف بزرگ،زربفت و راه راه و گاه ن‏ی‏ز‏ کلاه فرنگ‏ی‏ مشخص م‏ی‏ شود.در ا‏ی‏ن‏ دوره هنرمند به مقدار ز‏ی‏اد‏ی‏ از ق‏ی‏د‏ ت‏صو‏ی‏رگر‏ی‏ برا‏ی‏ کتاب رها م‏ی‏ شود و آثار خود را بر رو‏ی‏ د‏ی‏وارها‏ نقش م‏ی‏ کند و ظهور گسترده نقاش‏ی‏ د‏ی‏وار‏ی‏ مشخصه ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ دوران است.ازا‏ی‏ن‏ دوره تحولات عمده فرهنگ‏ی‏-هنر‏ی‏،به‏ خصوص هنرنگار
 

 • پاورپوینت در مورد اندازه گیری زاویه (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد اندازه گیری زاویه (تحقیق دانش آموزی) آموزی, اندازه, اندازه گیری زاویه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اندازه گیری زاویه (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد اندازه گیری زاویه جلسه سوم (تحقیق دانش آموزی), زاویه, گیری,…

 • تحقیق در مورد ازدواج در اديان

  تحقیق در مورد ازدواج در اديان اديان, ازدواج, ازدواج در اديان, تحقیق, تحقیق در مورد ازدواج در اديان, دانلود تحقیق در مورد ازدواج در اديان, در, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ازدواج در اديان لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد پادشاهی کهن

  تحقیق در مورد پادشاهی کهن پادشاهی, پادشاهی کهن, تحقیق, تحقیق در مورد پادشاهی کهن, دانلود تحقیق در مورد پادشاهی کهن, کهن, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پادشاهی کهن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد ساختمان ياخته

  تحقیق در مورد ساختمان ياخته تحقیق, تحقیق در مورد ساختمان ياخته, دانلود تحقیق در مورد ساختمان ياخته, ساختمان, ساختمان ياخته, مورد, ياخته رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ساختمان ياخته لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • هدف تربيت پزشك عمومي با خصوصيات زير است

  هدف تربيت پزشك عمومي با خصوصيات زير است است, با, پزشك, تربيت, خصوصيات, دانلود هدف تربيت پزشك عمومي با خصوصيات زير است, زير, عمومي, هدف, هدف تربيت پزشك عمومي با خصوصيات زير است رفتن به سایت اصلی هدف تربيت پزشك…

 • تحقیق در مورد فنون تجزيه و تحليل سيستمها 29ص

  تحقیق در مورد فنون تجزيه و تحليل سيستمها 29ص 29ص, تجزيه, تحقیق, تحقیق در مورد فنون تجزيه و تحليل سيستمها 29ص, تحليل, دانلود تحقیق در مورد فنون تجزيه و تحليل سيستمها 29ص, سيستمها, فنون, فنون تجزيه و تحليل سيستمها 29ص,…

 • پاورپوینت در مورد شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)

  پاورپوینت در مورد شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور) پاورپوینت در مورد شاخص هاي سازمان هاي کارآفرین در قرن بیست و یکم, دانلود پاورپوینت در مورد شاخص هاي سازمان هاي کارآفرین…

 • تحقیق در مورد تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا 49ص

  تحقیق در مورد تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا 49ص آمري, اشتباه, بر, تاثير, تاثير جهل يا اشتباه بر مسوليت كيفري در حقوق آمريكا 49ص, تحقیق در مورد تاثير جهل يا اشتباه بر مسوليت كيفري در…

 • تحقیق در مورد پيچ ومهره

  تحقیق در مورد پيچ ومهره پيچ, پيچ ومهره, تحقیق, تحقیق در مورد پيچ ومهره, دانلود تحقیق در مورد پيچ ومهره, مورد, ومهره رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پيچ ومهره لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • نحوه برگزاری المپیادهای ورزشی

  نحوه برگزاری المپیادهای ورزشی المپیادهای, برگزاری, دانلود نحوه برگزاری المپیادهای ورزشی, نحوه, نحوه برگزاری المپیادهای ورزشی, ورزشی رفتن به سایت اصلی نحوه برگزاری المپیادهای ورزشی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش…